top of page

扣稅年金仲可以Sell俾邊個?(二)
之前講到,扣稅年金出左咁多年,要買嘅,其實大部分都買曬,確實係難做左。但難做唔代表無得做,只要你俾D心機分析下,起碼仲有四類目標客戶。

 

上次講左第一類,係新移民黎香港嘅高才、專才同優才。

 

而今次開始講第二類,就係之前未買,因爲之前人工低,根本唔使點交稅,就算要交,都係稅率比較低果Bar,Given扣稅年金本身產品都真係幾唔靚仔,慳到個稅率得幾個%,咪無做lor。

 

但人生係不斷變化,尤其後生D果班,2019年開始有扣稅年金時候,得廿零歲,直接D講就係做緊靚,人工可能得兩萬幾,稅都唔使點交,扣乜鬼稅。

 

但經過5年時間,尤其有專業資格果班,挨過幾年Trainee階段,踏入30,職位同人工真係可以三級跳。都唔好講呢幾年大環境,上層好多提早退休搞移民,空左好多機會出黎。

 

所以,就係點解我地要年年同客戶Review,生意唔係一次性,係長年纍月建立關係。之前你推扣稅年金(因爲當年公司係咁催你,大家個個都做,群衆壓力嘛),個客唔Buy(因爲理性上真係幫唔到),但今年你趁機會同客戶出黎Update下近況,可能會發現客戶原來收入已經大增。

 

當然,你可以叫佢買其他咩野危疾、醫療、儲蓄,尤其佢情況有變,例如已經結婚、生仔。但肯定扣稅年金,即時可以慳到稅,係一項“剛需”。

 

你從最容易嘅入手,食左一單先,無規矩話你唔可以再Sell其他嘛。

Comentarios


bottom of page