top of page

保融騙局大踢爆3


講左2次網上亂吹保費融資回報嘅Post,而保監局同金管局已經聯合發公告(9月時候),行内亦吹到好勁,保監局已經開始調查(放蛇!?。。。正確講法係神秘客戶隊伍)某些專門亂吹嘅中介團隊(大家都心知肚明係邊間保險公司嘅中介人),但係。。。呢幾日仲見到有人出Post:“本金只需20萬,10年後每年净回報率20%”,究竟係D人收風收到太慢,聞唔到味,定真係唔識死,以爲保監局係紙老虎,唔見棺材唔流眼淚??


講番正題,上次講到修正幾個神(經)邏輯後,回報率就從聲稱嘅22.7%,降到10.37%。但呢個10.37%,仍然係非常誤導。首先,果個計算假設貸款利率係1.67%,貸款銀行嘅條件係H+1.55%(雖然個Post無開名邊間保險公司同銀行,但作爲行内人,一睇D數,點會唔知),換言之,係假設HIBOR(2個月)係0.12%。我查過,出Post個段時間(2021年11月頭),HIBOR真係呢個水平,有人話比我知,果段時間應該係HIBOR歷史新低(我無Fact Check,因爲係唔係最低唔重要,因爲肯定係唔尋常地低)。莫講做左落去成個操作唔10年都7、8年,就算過1個月,行文今天(12月),HIBOR都升番去0.22%啦。


簡單D講,計數,計一個最最極端、無可能維持嘅情況,任何回復到正常少少嘅情況,聲稱嘅回報都會變成高估,仲唔係誤導係咩?如果咁都得,不如出Post叫人“投資”六合彩,只要假設“最好嘅情況”,10蚊就可以得到幾百萬回報。而呢個“最好嘅情況”其實好簡單,只要咁啱填中果6個數字就得,肯定唔係無可能發生(期期都有人遇到呢個“最好嘅情況”,不過從來唔係我之嘛。。。)。


稍微專業嘅中介人,做計算,一定要假設一個高一D嘅貸款利率,留一個Buffer。筆者就算呢一年HIBOR得0.12%、0.22%呢D水平,都一定假設最少0.5%比客戶睇。如果咁樣假設,0.5% + 1.55%,即係用2.05%計算,10年持有期嘅複息年回報就係9.27%;如果假設HIBOR係1%,估計就算升,都要一段時間先升到呢個水平,10年期年回報都有7.99%。


老實講,响而家呢個低息環境,銀行都係賺到你2-3%,而你可以賺到8-9%,個人認爲已經好滿足(筆者從來都係講保融套息年回報6、7、8%呢D水平),肯定好多客戶(尤其係有錢又見過世面嘅)滿意,吹到20%+,其實反而使人覺得呃人,何必?

Comments


bottom of page